bg_werkvormen

Ik werk regelmatig samen met andere acteurs en trainers die ik kan inzetten naargelang de opdracht en keuze van werkvorm.

Het kader ligt van tevoren vast, maar de uitvoering wordt sterk 
bepaald door de wisselwerking met de deelnemers in het hier en nu.

Spelen voor, met en begeleiden van de deelnemers zijn voor mij doorgaans onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Met mijn spel streef ik ernaar om mensen op organische wijze uit te dagen tot zelfreflectie.

Ondanks mijn soms confronterende aanpak van ‘hardop zeggen wat meestal onder de tafel blijft’, herkennen de deelnemers toch de relativering en mildheid die erachter verborgen liggen.

Ten slotte: alleen met humor treed ik voor het voetlicht.